תנאי שימוש, תקנון

תאריך עדכון: 25/9/2015

תנאי שימוש אתר חופונים

משתמשים יקרים,

כל שירות/מוצר המוצעים באתר וכל שימוש אחר בו, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק – רכישת חופונים, שימוש בחופונים, הרשמה ופתיחת חשבון באתר, הוספת תוכן לאתר (דוגמת כתיבת חוות דעת ושאילת שאלות), התייעצות עם המומחים שבאתר וכדומה - כפוף לכל האמור בתנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"), במדיניות הפרטיות שלו ("מדיניות הפרטיות") ובכל הנחיה המפורטת בעמוד ספציפי באתר (לצורך מסמך זה כולם יחד "תנאים אלו").

אנא קיראו אותם היטב שכן הם מהווים הסכם מחייב ומחייבים את כל המשתמשים באתר כלפי מפעילת האתר כהגדרתה מטה ובעצם ביצוע כל שימוש מכל סוג שהוא באתר אתם מבטאים את הסכמתכם לכך. אם אינכם מסכימים עם דבר מהאמור בהם מטעם כלשהו, אנא הימנעו מביצוע כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר.

·       אתם מאשרים בזאת כי הינכם בעלי כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליכם להיות בן 18 לפחות כדי שתהיו כשירים להשתמש באתר. חל איסור מוחלט על מי שאינו בן 18 או יותר מלעשות כל שימוש באתר, ובעצם פעילותכם בו אתם מצהירים כי עברתם גיל זה.

·       אופי השימוש באתר אישי-פרטי בלבד. האתר נועד להיות זירה המקשרת בין עסקים לבין משתמשים פרטיים באופן שהמשתמשים יוכלו להינות מהצעות עסקיות מיטביות אשר העסקים המופיעים באתר מציעים וכן משירותים נוספים ככל שהאתר יציע בכל עת רלוונטית. האתר הינו פלטפורמה המקשרת בין המשתמשים לבעלי העסקים השונים, והוא אינו אחראי לפעילות העסקים עצמם.

הזכות שמוענקת לכם הינה זכות לגישה ושימוש אישית בלבד. חל איסור להעביר את פרטי הכניסה לחשבונכם למישהו אחר ואסורה כל פעילות בחשבון של מישהו אחר.

האתר אינו אחראי לקמפיינים, להצעות העסקיות השונות, לדעות המועלות במסגרתו, לאתרי העסקים הנכללים בו, לחופונים, לדעות המומחים וכדומה. האחריות היחידה לכל דבר הכרוך בהצעות השונות, בחופונים ובמימושם ובכל יתר התכנים והפרסומים שבאתר היא בידי העסקים ו/או המומחים הרלוונטיים.

 

·       הגדרות. במסמך זה:

  • "האתר" לרבות כל בעליו, מפעיליו, עובדיו, מנהליו, סוכניו, שליחיו וכל נציג אחר מטעמו, ככל שהדבר רלוונטי. ה"אתר" מופעל על-ידי חופונים ע.מ. 066142621.

ה"אתר" (או "אנו", לפני העניין) אף כולל כל פלטפורמה אחרת במסגרתה מסופקים השירותים ו/או המוצרים ו/או החופונים, לרבות, אך לא רק, פלטפורמות סלולאריות, טלוויזיוניות, WAP, כבלים, לוויינים, WEB TV, פקסימיליה, Facebook ורשתות חברתיות, SMS וטכנולוגיות אחרות מכל סוג שהוא.

  • "אתם" או "משתמש" הינו כל אדם ו/או גוף אחר העושה שימוש מסוג כלשהו באתר ו/או בחופונים ו/או בקמפיינים ו/או בתכנים מכל סוג שבו, לרבות באמצעות עובדים ו/או צד שלישי הפועל מטעמו.
  • "מומחים" בהסכם זה ובאתר אין משמעם מומחים שיש להסתמך על עצותיהם כחוות דעת, אלא מדובר בנציגי העסקים המופיעים באתר ואשר משיבים לשאלותיכם ויוצרים תוכן ביחס לתחום העיסוק שלהם. יש להדגיש שתשובותיהם  מכל סוג שהוא אינן חוות דעת, יתכן ולא יתאימו לעניינכם הספציפי ואין להסתמך עליהן מבלי לבדקן מראש, ועל אחריותכם.
  • קמפיינים וחופונים. מובהר, כי האתר מעמיד לרשות העסקים מגוון של קמפיינים שיווקיים שונים המשמשים לצורך קידום מכירות או המוניטין של כל עסק רלוונטי,  רכישת אתר בית ייעודי לעסק במסגרת האתר ("מיניסייט") או רכישת שטח פרסום באתר ("באנר"), הפעלת נציג מטעמו ליצירת תוכן באתר ("מומחה") וכדומה (כולם יחד ולחוד - "קמפיין"), ביניהם נכללים אף קמפיינים המבוססים על חופונים. חופון הינו הצעה בתנאים מגבילים ובמחיר מוזל ("חופון") המופיעה לזמן מוגבל באתר "חופונים" או בכל אפליקציה קשורה מכל סוג שהוא לרכישת מוצר ו/או שירות  ("המוצר") של בית עסק מסויים ("העסק"). חופון ניתן לרכישה על ידי תשלום לאתר ומקנה לרוכש אותו ("הלקוח") זכות מוגבלת בזמן ובתנאי החופון לממש אותו ולרכוש מן העסק ישירות את המוצר במחיר מוזל, באמצעות שובר כהגדרתו להלן. חופונים אשר אין צורך לשלם באתר עבור רכישתם אינם דורשים הצגת שובר.
  • "שובר" – אסמכתא אישית, לרכישה ספציפית של חופון, אשר מעניקה למחזיק בה את האפשרות למימוש ההצעה הכלולה בחופון וזאת על ידי מסירתה לעסק יחד עם התשלום לעסק כפי שמופיע בחופון ותחת הגבלותיו. לא ניתן לממש חופון בלי לעשות שימוש בשובר ספציפי, למעט בחופונים שאין צורך לשלם באתר עבור רכישתם.

·        לשון תנאים אלו. תנאים אלו מנוסחים בלשון רבים ו/או זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים, כמו גם לתאגידים ויישויות משפטיות אחרות.

·       תנאים אלו מתווספים לכל הוראה אחרת וגוברים עליה. הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות והנחיות אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן.

 

פעילות האתר ופעילותכם בו:

·       האתר. האתר משמש כזירה מקוונת המפגישה בין עסקים שונים המבקשים להציע הנחות על מוצרים ושירותים שונים לבין קהל המשתמשים והלקוחות המעוניינים ברכישת אותם מוצרים בהנחות המוצעות, כאינדקס עסקים שונים, כמקור למידע אודות עסקים, חוות דעת עליהם מקהל המשתמשים,תחומי עיסוק ועניין שונים, כמקום להתעדכן, לשאילת שאלות, לקבלת תשובות וכדומה.

·       באתר מתבצעות פעולות שונות, דוגמת –

  • רכישת מוצר מוזל באמצעות רכישת חופון באתר וקבלת שובר, הכולל קוד זיהוי ייחודי שבעת הצגתו בכל עסק רלוונטי מקנה הנחה (כמפורט בכל הצעה ספציפית) ברכישת המוצר או השירות. התשלום מתבצע באתר עבור רכישת חופון וקבלת השובר, ובהמשך ישירות לעסק, בעת מימוש השובר לכדי מוצר. ישנם חופונים שאין צורך לשלם באתר עבור רכישתם ושאינם מצריכים הצגת שובר.
  • התעדכנות בנושאים רלוונטיים באמצעות קריאת כתבות, ביקורות ודעות שונות על עסקים, מוצרים ועל כל נושא רלוונטי אחר.
  • קבלת עצות עקרוניות ממומחים בתחום עיסוקם. עם זאת, שימו לב בבקשה, שאותם מומחים הינם נציגי עסקים המפרסמים באתר, כל המידע הנמסר על ידם הינו באחריותם בלבד ועליכם לבדוק אותו היטב טרם הסתמכות עליו. המידע אינו נמסר לכם על ידיהם במטרה להסתמך עליו ו/או כחוות דעת מחייבת, אלא כרקע כללי ולא ספציפי בלבד.

·       האתר אינו מוכר מוצרים, אלא חופונים. האחריות למוצרים הינה בידי העסקים בלבד. האתר אינו מוכר ו/או מספק את המוצרים המוצגים בו, אשר ניתן לרוכשם ישירות מהעסקים באמצעות מימוש ההנחות שבאתר. האחריות הישירה והבלעדית למכירת ו/או אספקת המוצרים היא על העסקים הרלוונטיים. האתר מספק  זירה מקוונת להצגת המוצרים החופונים והשוברים ואין לראותו חב באחריות כלשהי בגין התנהלות העסקים למול המשתמשים.

·       סיוע האתר אינו יוצר יחס מחייב. כמובן שהאתר רשאי לנסות ולסייע בידיכם בהתנהלות מול אותם עסקים במטרה לפתור סכסוכים על הצד הטוב ביותר לכל הנוגעים בדבר. סיוע כזה אינו מחייב ואין בכל סיוע כזה או אחר כדי להטיל ו/או להוסיף אחריות על האתר ו/או להורידה מאחריות העסקים.

·       שירותים בחינם ובתשלום. חלק מן השירותים אותם מעמיד האתר לרשותכם הינם חופשיים ובלא תשלום, חלקם מחייבים הרשמה וחלקם (לרבות החופונים) מחייבים תשלום, הכל לפי שיקול דעתו של האתר. שימו לב, כי ככל שלא תשלמו בגין חופון או שירות אחר אשר מחייב תשלום עבורו, לא תהיו רשאים לעשות בו שימוש.

·       העדר התחייבות לאספקת שירותים חינם. אף אם בשלב כלשהו איפשר האתר גישה חופשית וללא תשלום לשירות או לחופון כזה או אחר, הרי אין בכך כל התחייבות להוסיף ולאפשר גישה חופשית שכזו, והאתר רשאי להפסיק, לשנות ו/או לגבות תשלום בגין כל שירות מייד עם מתן הודעה על כך.

·       סיום שירות, חסימת, הגבלת ומחיקת חשבון. האתר רשאי לסיים את מתן השירות לכם, לחסום ו/או למחוק את חשבונכם, להגביל את גישתכם לכל שירות, חופון או שובר ולפעול בכל צורה אחרת בלא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ואף אינו חייב להודיעכם טרם סיום תקופת המנוי אם קיימת כזו.

·       שינוי מבנה האתר וכל רכיביו, התוכן שבו והחופונים. האתר עשוי ורשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר (כולו או חלקו, לרבות כל רכיב מרכיביו מכל מין וסוג שהוא), מראהו, תוכנו ועיצובו, וכן את היקפם, קיומם וזמינותם של השירותים והחופונים שבו - הכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. אופן הצגת המידע והשירותים יהיה כפוף להחלטת האתר ויהיה ניתן לשינוי על ידו לפי שיקול דעתו.

·       ההרשמה לאתר: בעת הרשמה לאתר, תתבקשו למסור פרטים אישיים אודותיכם, לרבות אך לא רק - שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, וכדומה.

·       חובה למסור פרטים נכונים ומדוייקים, ולעדכנם. עליכם למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתם מאשרים בזאת את נכונות הפרטים שמסרתם. מסירת פרטים שגויים, חלקיים או לא מדוייקים עלולה למנוע מכם את האפשרות להשתמש בשירות כולו או חלקו (אף אם שילמתם עבורו), להציג בפניכם תוצאות שלא תהיינה רלוונטיות אליכם, לא לאפשר לכם שימוש בשירותים, בחופונים ובשוברים השונים, להוות עילה להקפאת חשבונכם או אי אספקת שירותים ולסכל את יצירת הקשר עימכם. בכל מקרה של שינוי פרטים עליכם לעדכנם באמצעות פניה אלינו או באמצעות עדכון פרטיכם באתר עצמו. אתם כמובן רשאים לעדכן, להוסיף, למחוק ו/או לשנות כל פרט שהוא הרשום ביחס אליכם על פי דין בעצמכם או באמצעות פניה אלינו. השימוש בנתונים על ידי האתר יהיה אך ורק בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות שלנו.

·       האתר שומר לעצמו את הזכות, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, לא לאשר או למחוק כל כינוי משתמש אשר, לדעתו, אינו הולם או פוגע או מכל סיבה אחרת וללא נימוק.

·       מסירת הפרטים לעסקים. מובהר, כי ככל שתבחרו לרכוש שוברים ולממשם, חלק מפרטי הקשר והפרטים האחרים שמסרתם בידי האתר יועברו לידי כל עסק רלוונטי, במטרה לייעל ולאפשר את ביצוע התחייבות העסק כנגד מימוש השובר, ולא תהיה לכם כל טענה כנגד האתר בשל כך.

·       סיסמה, הגנה על חשבונכם והעדר אחריות לאתר בכל ביצוע פעולה בחשבונכם. בעת ההרשמה תבחרו שם משתמש וסיסמה. האתר עשוי לקבוע דרכי הזדהות נוספים, בין אם להגנה על בטחון נתוניכם, להבטחת אמינות העסקאות המבוצעות דרכו, לאפשר לכם להזדהות במקום בו שכחתם את סיסמתכם ולמטרות דומות נוספות. האחריות המלאה על שמירת הסודיות בפרטי הכניסה לחשבונכם באתר ובכל פעולה אחרת שתבצעו באתר מוטלת עליכם בלבד. מומלץ להחליף מעת לעת את הסיסמה בה אתם משתמשים, כמו גם שלא לעשות בה שימוש לשירותים נוספים. האתר לא יהיה אחראי לכל כניסה שאינה מורשית מכל מין וסוג שהוא לחשבונכם, ואתם תהיו האחראים הבלעדיים לכל כניסה לא מורשית שכזו ולכל נזק שהיא עלולה לגרום לכם, לאתר ו/או לאחרים.

·       אמצעי הגנה נוספים. האתר אף יקבע אמצעי זיהוי לפי שיקול דעתו לקישור בין החופונים שרכשתם לביניכם וכן באופן שיאפשר לעסק הרלוונטי לזהות ולכבד את השוברים המתייחסים אליו (דוגמת קוד זיהוי וכדומה).

·       תכני האתר. ככל שהתכנים באתר כוללים תכנים שאינם חופונים אלא תכנים אחרים שמקורם באתר עצמו על בסיס מידע שהאתר קיבל מצד שלישי, במשתמשים או בעסקים השונים (דוגמת כתבות, חוות דעת, מומחים, תשובות מומחים לשאלות ספציפיות וכיוב'), מובהר בזאת כי תכנים אלו אינם מקימים ולא יקימו לאתר אחריות כלשהי. על המשתמשים לבדוק תכנים אלה לגופם של דברים באופן אקטיבי, לא לסמוך עליהם ולא לבסס עליהם כל החלטה. תכנים אלו הם לצרכים אינפורמטיביים-פרסומיים בלבד, הם לא מהווים חוות דעת מחייבת שניתן לסמוך עליה והאתר ו/או העסק ו/או המומחה ו/ואו המשתמש שיצר אותם לא יהיו אחראים לתוכנם, להתאמתם לצרכיכם, לעדכניותם, לשלמותם, לנכונותם, דיוקם ולכל אי התאמה או טעות אחרת שתכלל בהם.

 

השימוש באתר:

·       האתר ותכניו – קניין בעליו. האתר וכל תכניו, מכל מין וסוג שהוא, הינו קניינם הפרטי של בעליו (למעט חוות דעת, שמות מסחריים וכדומה המתייחסים לעסקים ולפעילויות הספציפיות). על כן, על פעולותיכם להיות בהתאם לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות, לכל הנחייה אחרת הניתנת במסגרת האתר וכמובן – בהתאם לדין.

·       חל איסור לעשות שימוש באתר ו/או להעלות אליו תכנים

  • המעודדים ו/או תומכים בביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות המפורטות מטה.
  • באופן או למטרות שאינן חוקיות, למטרות תרמית או מטרות אחרות שיש בהן כדי לגרום נזק, טרדה, הטעיה או פגיעה אחרת כלשהי לאדם או גוף שהוא וכן תוך הפרת  חובת סודיות או חסיון כלשהי.
  • באופן שיש בו לגרום לאחרים לשנות התנהגותם מטעמים פוליטיים, דתיים, מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול לקשר עם עסקים ו/או אתרים מתחרים או שעלולים להתחרות באתר.
  • באופן העשוי לגרום להפרת זכויות האתר, משתמשיו ו/או צדדים שלישיים (בין אם זכויות חוזיות או קנייניות), לרבות הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה.
  • באופן שיש בו כדי לפגוע, להפריע או להטריד אחרים או תוך הפרת פרטיותם של אחרים או להוציא לשון הרע אודות מאן דהוא.
  • באופן מעורר מדון או פוגע באדם או גוף כלשהם.
  • באופן העלול להטיל אחריות משפטית על האתר, לפגוע בדרך כלשהי במוניטין שלו או לפגוע בחוויית השימוש של משתמשים אחרים באתר.

o      תוכן מיני, פורנוגרפי, בוטה או שנוי במחלוקת בצורה אחרת.

  • תוכן מסחרי, פרסומי או אחר שלא קיבל את אישור האתר מראש.
  • באמצעות התחזות לאדם ו/או גוף (אמיתי או פיקטיבי) שאינו אתם.
  • באופן שיש בו כדי להפחית את הנאתם של אחרים מהאתר (לדוגמא בלבד באמצעות התקפות מניעת שירות (DoS) וכד').
  • באופן שיש בו כדי לפגוע באובייקטיביות או באמינות של האתר.
  • באופן שיש בו כדי לפגוע ו/או לשנות בצורה שאינה מורשית במפורש בדרך כלשהי את תפקוד האתר, פעילותו התקינה, השירותים הניתנים על פיו וכן את התכנים ומסד הנתונים הנשמרים בו, בין אם באמצעות חדירה לא מורשית למערכותיו, או בכל דרך אחרת, לרבות את השוברים המופקים באמצעותו.
  • באמצעות החדרת קוד מחשב, תוכנה או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוסים), תוכנות ריגול (spy ware) ותוכנות עויינות אחרות (דוגמת סוס טרויאני, תולעים ויישומים מזיקים אחרים), בין אם לאתר או למחשביהם של משתמשים או מומחים אחרים.
  • באמצעות הפעלת כל תוכנת "רובוט" או סורק אחר של האתר ו/או מאגר הנתונים שבו. כן אסור לעשות כל שימוש באתר ו/או במאגר הנתונים שבאתר לכל מטרה שהיא, אלא בהתאם לרשיון השימוש במסמך זה.
  • באמצעות שימוש ו/או יצירת גישה לכל תוכן שברגיל היה מצריך סיסמה או תשלום על מנת לראותו, לעיין בו או להורידו.
  • על מנת לנתב, לספק קישור, להעביר או לאחסן כל חומר שהוא שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל קניין רוחני אחר של צד שלישי וכן כל חוק ו/או הסכם. לתשומת ליבכם – לחברה ולאתר מדיניות של הסרת כל חומר הפוגע בזכויות כאמור, שלא תגרע מאחריותכם על פי כל דין ועל פי מסמך זה.
  • לפעול בדרך כלשהי להנאה משירות שניתן בתשלום, מבלי לשלם את המחיר הנדרש, בין אם באופן אישי ובין אם עבור אחר.
  • באופן שלדעת מפעילי ו/או בעלי האתר לפי שיקול דעתם הבלעדי אינו תואם את אופי האתר, ניתנה על כך הודעה (ככל שהדבר סביר) והפעולה לא פסקה מיידית.
  • באופן שאינו רלוונטי למקום בו הועלה התוכן ובו נכלל.

 

·       פיקוח וניטור על ידי האתר אינם חובה אך אפשריים. האתר רשאי, אך אינו חייב, לבקר, לפקח ולעקוב אחר כל תוכן מכל סוג שהוא בכל עת, לרבות בכל אלמנט שבו, בין אם פומבי ובין אם פרטי, בין היתר במטרה לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם לתנאי השימוש ויתר ההנחיות, בהתאם לכל דין (לרבות תקנות, הנחיות, בקשות ורגולציות של גופים מוסמכים), אינו פוגע בצד שלישי כלשהו, לשם בדיקת תלונות צדדים שלישיים כלשהם ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר זכאי, אך אינו מחויב להסיר או לערוך בכל צורה שהיא כל תוכן, אשר האתר סבור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שהסרתו או עריכתו נדרשת לשם השגת מי מהמטרות המפורטות מעלה או יתר האמור בתנאי שימוש אלו, הכל בלא צורך ליתן הודעה על כך או לנמק מדוע נמחקו, נערכו או לא נמחקו או לא נערכו התכנים ולפי שיקול דעתו הבלעדי. לא תהיה לכם כל טענה מכל עילה שהיא כנגד האתר ביחס לכל פעולת הסרה או עריכה כאמור או העדרה. בנוסף, ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת האתר ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים באתר ו/או במסגרת חוות הדעת והאתר לא יהיה אחראי בעניין.

·       תנאי סף להשתתפות במכירות ורכישות. תנאי סף להשתתפות בכל מכירה ו/או פעולה אחרת במסגרת האתר הינו שמדובר במשתמש שהוא תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים במועד הפעילות וברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל המנוטר על ידו בקביעות, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות או המוכרות בישראל המקובלות על האתר.

·       הפסקת הענקת שירות, חסימת גישה ושינוי מאפיינים. האתר יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק או לסרב להעניק שירותים מכל סוג שהוא (כולם או חלקם, לרבות ביחס לאתר כולו) וכן לחסום גישה של משתמש כלשהו לאתר או לחלקיו השונים, ו/או לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש ו/או זמינות של האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ובמיוחד, אך לא רק, עם ביצוע אחת מהפעולות האסורות המפורטות מעלה.

·       מניעת השתתפות במכירות או בכל פעילות אחרת באתר. האתר רשאי למנוע מכל משתמש את ההשתתפות במכירות (או בכל פעילות אחרת מכל סוג שהוא הנערכת באתר, דוגמת אך לא רק – כתיבת חוות דעת) באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק, לרבות אך לא רק בכל אחד מהמקרים הבאים: הפרת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות או מי מיתר הוראות האתר; מסירת פרטים שגויים במתכוון; אי עמידה בתנאי הסף לביצוע עסקאות באתר; אם בוצעו מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והעסקים; אם כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או בכל מקרה אחר לפי שיקול דעתו.

·       התקשורות באתר אינן פרטיות ואינן חסויות. עליכם להיות מודעים לכך שכל תכנים המועלים לאתר וכן פעולותיכם בו הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות. לכן חשוב להבין שצדדים שלישיים יכולים ורשאים לקרוא את התקשורות המועלות לאתר. אנא אל תעלו לאתר ולכל שירותיו כל תוכן חסוי או כזה שברצונכם שישאר פרטי.

·        קביעת תכני האינדקסים באתר. תוכן האינדקסים באתר יקבע מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, והכללת או אי-הכללת כל עסק ו/או רכיב אחר ו/או סדר התכנים באותם אינדקסים לא תהווה עילת תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד האתר.

 

הרישום לאתר ורשימת התפוצה למידע מסחרי

·       הליך הרישום לאתר והפרטים הנדרשים. במהלך הרישום תתבקשו למלא את הפרטים הבאים: כינוי ייחודי ("שם משתמש"), שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, סיסמה, טלפון, כתובת, מין, אזור מגורים ותאריך חתונה. כמו כן יתכן שמעת לעת יתבקשו מכם או תנתן לכם האפשרות למלא פרטים נוספים.

·       בעצם הזנת הפרטים האמורים הינכם מצהירים כי אלו הפרטים המדוייקים, העדכניים והנכונים שלכם ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וכל אמצעי אחר הינם בבעלותכם.

·       אין חובה למסור את הפרטים כולם או חלקם, אלא אם רצונכם בכך ואם אתם מסכימים לכל תנאים אלו ומעוניינים לבצע פעולות באתר. כמובן שאתם אינכם חייבים למסור את הפרטים הנדרשים בטופס הרישום, כולם או מקצתם. מסירת הפרטים המתבקשים תלויה ברצונכם בלבד. עם זאת, ככל שלא תמסרו את הפרטים המינימליים הנדרשים, לא תהיו זכאים לבצע פעילות כלשהי באתר, לרבות לא לרכוש חופונים.

·       מסירת פרטים לא נכונים. ככל שיתברר כי פרט מן הפרטים שמסרתם אינו נכון, אינו מדוייק, שקרי או מתייחס לאדם אחר, לאתר ולעסקים שמורה הזכות לבטל את השתתפותכם או למנוע את רכישת החופון ו/או למנוע מימוש השובר לרכישת המוצר המגולם בו מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שידרשו לנמקה, כמו גם לנקוט בהליכים אזרחיים או ליזום הליכים פליליים כנגד מוסר הפרטים שאינם נכונים, במקרים הרלוונטיים.

·       שינוי הפרטים לאחר ההרשמה. עם ההרשמה יווצר עבורכם עמוד חשבון אישי המרכז את כל הפרטים האישיים שהזנתם באתר בעת ההרשמה, ומתוכו תהיו יכולים וזכאים לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק את כל אחד מאותם פרטים, חלקם או כולם. בחשבונכם האישי אף יערך מעקב אחר היסטורית רכישת החופונים באתר, היסטורית חוות הדעת והביקורות שפרסמתם באתר, סך כל החסכון שהאתר הניב עבורכם באמצעות רכישת החופונים שרכשתם וכדומה.

 • הרשמה לרשימת התפוצה. האתר מנהל רשימת תפוצה המאפשרת למשתמשים לקבל דוא"ל והודעות אחרות המכילים את החופונים המפורסמים באתר וכן מידע על עדכונים, שינויים, חדשות (כתבות חדשות שהתפרסמו באתר, שאלות/תשובות שפורסמו בחלק של המומחים), תוספות לאתר וכן מבצעים, פרסומות, הצעות מסחריות של האתר ו/או צדדים שלישיים וכדומה. עם זאת, רק משתמש שיסכים במפורש שברצונו לקבל פניות במסגרת רשימת התפוצה האמורה יהנה מהעדכונים בעת משלוחם. בעת סימון "ברצוני לקבל דילים שווים ועדכונים במייל" או הזנת כתובת המייל שלכם לשם "קבלת דילים שווים ועדכונים במייל" אתם מצהירים באופן חד משמעי שאתם הבעלים של תיבת הדואר האלקטרוני ממנה נרשמתם וכי אתם מעוניינים ומסכימים לקבל כל פניה מסחרית או אחרת מהאתר ו/או מצדדים שלישיים.

·       רשימת התפוצה עשוייה להשלח באמצעים שונים, דוגמת הודעות דואר אלקטרוני, הודעות סלולאריות, הודעות טקסט או מולטימדיה, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי או הודעות בכל אמצעי תקשורת אחר. ההודעות תשלחנה לכל אמצעי קשר שעודכן כמתאים לקבלתן על ידיכם, ואתם תהיו רשאים לעדכנו (למעט כתובת הדוא"ל שלכם) בכל עת וכן לבקש הפסקת קבלת העדכונים בדרך אחת או יותר מהאמורות מטה.

·        אנא שימו לב שבעצם עדכון אמצעי הקשר למשלוח הודעות עדכון מסחריות הינכם מאשרים בזאת לאתר ו/או למי מטעמו לשלוח הודעות כאמור.

·       ככל שאתם מבקשים להפסיק לקבל הודעות כאמור, תוכלו להסיר את פרטי הקשר שלכם מרשימות דיוור האתר על ידי לחיצה על קישור "הסר" המופיע בגוף המייל שקיבלתם, על ידי השבה למייל שקיבלתם עם כותרת "הסר" או על ידי פנייה לשירות הלקוחות של האתר בכתובת הדואר האלקטרוניservice@huponim.co.il  ולבקש שתוסרו מרשימת התפוצה. אנו נפעל להסיר את פרטיכם מרשימת התפוצה בהקדם.

 

החופונים

·       מה הוא חופון. החופונים המוצגים באתר או השוברים המודפסים באמצעותו (לרבות כל אתר ו/או שירות קשור) מגלמים מבצעי קידום מכירות ופרסום המוצעים על ידי עסקים שונים עצמם (ולא על ידי האתר) ואשר ניתן לרכשם לאחר תשלום התמורה הרלוונטית לאתר באם נדרשת כזאת. רכישת חופון ספציפי, הדפסתו ו/או הצגתו של שובר רלוונטי בעסקים השונים תיצור התקשרות ישירה ביניכם לבין העסק לשם אספקת המוצר המפורט בשובר ולפי התנאים המפורטים בו, לאחר וידוא קוד הזיהוי הייחודי המצוי על כל שובר והעובדה כי לא נעשה כבר שימוש בשובר זה לקבלת מוצר בגין אותו שובר (ואותו קוד זיהוי) קודם לפניה זו.

·       המוצרים נרכשים מהעסקים ולא מהאתר. כל הליך רכישת המוצרים לאחר קבלת קוד הזיהוי (קבלת קוד הזיהוי הוא במקרה של חופון שיש לשלם עבורו באתר) מותנה ותלוי בבתי העסק עצמם בלבד ולא באתר. האתר אינו מוכר ו/או מספק את המוצרים המוצגים במסגרתו אלא מעמיד עצמו כפלטפורמה לתקשורת הראשונית בין המשתמשים לעסקים השונים ואינו נוטל על עצמו כל אחריות למתרחש במהלך אותה התקשרות.

·       משמעות החופון מבחינה משפטית. רכישת החופון וקבלת השובר המתאים לו באתר תקנה למשתמשים אך ורק זכות חוזית מול כל עסק רלוונטי לשלם לאותו עסק את התשלום הנדרש עבור המוצר ולקבלו מהעסק בתנאים המפורטים בחופון, בשובר ובאתר. אין ברכישה משום הקניית כל זכות אחרת מול האתר או מול העסק. ככל שזכות חוזית זו לא תכובד על ידי העסק בצורה כלשהי, תהיו זכאים לבוא בטענות לעסק עצמו, בלבד, ולא תהיינה כל טענות ביחס לכך כלפי האתר ו/או למי מטעמו.

·       רק משתמש רשום ומחובר יהיה רשאי לרכוש חופונים. רק משתמש רשום באתר המחובר אליו באותה עת יהיה רשאי להשתתף ברכישת החופונים באתר.

·       כמות החופונים הנמכרים ניתנת לשינוי. כמות החופונים המוצעת למכירה אינה בהכרח קבועה והיא ניתנת לשינוי לפי שיקול דעתו של העסק ו/או האתר, בהתאם לביקוש או מכל סיבה אחרת שהיא. האתר וכן כל עסק רלוונטי רשאים אך אינם חייבים, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה ולא תהיה לכם כל תלונה על כך בין אם רכשתם או לא הצלחתם לרכוש חופון כזה או אחר בשל שינוי כלשהו שערך האתר בתנאי המכירה או אם אזל מלאי החופונים המוצעים למכירה.

·       בעמוד כל חופון יופיעו פרטים רבים המתייחסים לאותו חופון. חלקם הגדול נמסר לאתר על ידי העסק הרלוונטי המציע את אותם מוצרים, וכולם אינם באחריות האתר. ככל שתגלו אי התאמות המופיעות בעמודים אלו, אנא דווחו לנו על כך בהקדם ואנו נבדוק זאת.

·       התמונות, הכותרת, המפרט והמחירים – התמונות הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים מהותיים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. כל התמונות המופיעות לצד החופונים השונים, הכותרות ויתר הטקסט הנלווה (כגון "יתרונות החופון" ותיאורו) הינם להמחשה בלבד, אינם מתארים בהכרח את המוצר הספציפי ואינם מקימים התחייבות או מצג כלשהו. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי העסקים השונים  ובאחריותם. האתר אינו מפקח בדרך כלשהי על המידע שנמסר על ידי העסקים, על נכונותו, עדכנותו או התאמתו לצרכיכם. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת כולה על העסקים בלבד. אף כמויות המוצרים הנמכרים והמחירים המוצגים באתר, הן ביחס למחיר המוצר טרם להנחת החופון והן מחיר המוצר לאחר הנחת החופון, הם באחריות העסקים בלבד ונמסרו מהם בלא קשר או אחריות של האתר. שימו לב כי אין כל התחייבות כי המחירים המופיעים באתר מהווים בהכרח המחיר הנמוך ביותר בשוק או בדומה לכך. האתר ממליץ לבדוק היטב האם אתם זקוקים למוצר המוצע, האם מחירו ותיאורו מתאים לכם ומקובל עליכם וכן את כל יתר התנאים של כל עיסקה, קודם להגשת הצעת רכישה.

·       המועד הקובע להצעות. מועד קבלת ההצעה שלכם כפי שנרשם בשרתי האתר הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין המחייב התייחסות למועד זה, ורישומו בשרתי האתר ישמש ראיה מכרעת בעניין זה. עם זאת, האתר יהיה רשאי, אך לא חייב – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למשתמש רשום שפתח את עמוד החופון טרם לסיום תקופת הזמן המתייחסת לאותו חופון לרכוש את השובר אף זמן מה לאחר מועד סיומו.

·       רכישת חופונים מעבר לכמות המקסימלית. יתכן שבעקבות העדר סנכרון בין דפדפני המשתמשים לשרתי האתר יהיו מצבים בהם ירכשו חופונים במספר העולה על המספר המקסימלי המוקצב לכל חופון. במצב דברים זה, יהיה האתר בעל שיקול הדעת הבלעדי להכריע האם אותו חופון נרכש בפועל או שמא אין לאשר את הרכישה ולחייב בגינה. לא תהיה לכם כל טענה כנגד האתר במצב כזה, בלא קשר לתוכן החלטתו האמורה.

·       התשלום עבור החופון. התשלום עבור כל חופון מתבצע באמצעות שירותי צד שלישי (דוגמת טרנזילה), בשרתיו שלו (אף אם אלו מוצגים במסגרת עמוד האתר עצמו), בכפוף לכל תנאיו ולמדיניות הפרטיות שלו, ואין ולא תהיה לכם כל טענה כלפי האתר באשר לכל הכרוך בהליך רכישת החופון.

·       עם סיום וביצוע התשלום, ישלח למשתמש דואר אלקטרוני הכולל את פרטי השובר והפרטים הנדרשים לשם מימושו. השובר לא יהיה מחייב ולא ייחשב כאילו נרכש טרם למשלוח דוא"ל אישור זה. חשוב לזכור, כי מימוש השובר בפועל יהיה על ידי העסק, שיהיה האחראי הבלעדי לטיב, כמות ואיכות השירות/מוצר שימסרו למשתמש.

·       שימו לב שהתשלום עבור החופון אינו מהווה תשלום מלא עבור המוצר. לאחר רכישת החופון עצמו, תצטרכו להשלים את מחיר הרכישה בעת הפניה לעסק על מנת לקבל את המוצר שהזמנתם.

 

מימוש השוברים

·       מימוש השובר. לאחר שנרכש חופון, יש להדפיס את השובר המתאים לחופון, לתאם עם העסק את הגעתכם ולהציג את השובר בעסק בעת הביקור שיתואם עם העסק מראש.

·       המימוש כפוף לתנאי העיסקה המפורטים באתר. הזכויות שמקנה כל שובר תהינה כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל חופון, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בעמוד הרלוונטי לעסקה באתר ו/או על גבי השובר או כל עמוד רלוונטי אחר באתר, במצטבר. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או על גבי השובר, יכריע האמור באתר  וקביעה זו תחייב את המחזיק בשובר.

·       יש להשתמש בשובר לפי תנאיו ותנאי העיסקה בלבד. כל ניסיון לעשות שימוש בשובר בניגוד לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו ו/או לתנאים שיופיעו בעמודים הרלוונטיים לכל עיסקה ו/או על גבי החופון והשובר, יגרום לביטול תוקפו של השובר, אף בלא צורך לתת על כך הודעה מראש ובלא שתעמוד לכם הזכות להשבה כספית כלשהי. אנא שימו לב שלעיתים העסקים עשויים לקבוע אף תנאים נוספים שלא נכללו בשובר עצמו, ויש לברר זאת עימם טרם רכישת השובר.

·       השובר נועד למימוש חד פעמי ובודד. השובר נועד למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש שובר יותר מפעם אחת. מימוש השובר בתמורה למוצר שמחירו נמוך ממחיר השובר (ככל שהעסק הסכים לכך) לא יזכה בהחזר כספי או אחר כלשהו. לא ניתן לממש יותר משובר אחד בכל עיסקה ובכל עסק בנפרד אלא אם צויין אחרת בשובר עצמו. לא ניתן לממש שובר טרם קבלתו בפועל. לא ניתן להשתמש בשובר שבוטל מטעם כלשהו.

·       לא ניתן להשתמש בשובר שאינו מקורי או שקוד הזיהוי שבו כבר נוצל. השובר ניתן לשימוש רק בהיותו מקורי ונושא קוד אימות מקורי שלא נעשה בו שימוש. מרגע שנעשה שימוש בקוד הזיהוי, לא ניתן לעשות שימוש בשובר, גם אם הודפס פעם נוספת. על כן מומלץ לשמור על השובר ולמנוע את אבדתו או את צילומו על ידי אחר. אתם תהיו האחראים הבלעדיים לכל שימוש בקוד זיהוי של שובר שרכשתם. לאתר ולעסקים אין יכולת ואין כוונה לבדוק האם עושה השימוש בשובר הוא רוכש החופון המקורי, והשימוש בקוד הזיהוי החד-ערכי מעיד בצורה חד-משמעית ובלעדית על הזכות בשובר.

·       האתר אינו אחראי לשובר שאבד, נגנב או שוכפל. האתר והעסקים לא יהיו אחראים לאובדן, גניבה, שיכפול, העתקה, שימוש ו/או הדפסה של השוברים ו/או של קוד הזיהוי, והאחריות הבלעדית מוטלת עליכם.

·       שוברים פגומים. ככל שהשובר שיוצג לעסק יהיה פגום, חסר, קרוע, לא קריא, במצב ירוד או כל פגם אחר (לרבות היותו נושא קוד זיהוי שכבר נעשה בו שימוש), העסק לא יהיה חייב לממשו ולמכור את המוצר על פיו, לא ניתן יהיה לבטל את השובר ולקבל את תמורתו בחזרה והאחריות המלאה לכך תהיה עליכם. אנא שימרו על השוברים במצב תקין וטוב.

·       השובר כפוף לדין. מימוש שובר יהיה כפוף להוראות כל דין.

·       השובר כפוף לתנאי העסק. מימוש השובר יהיה כפוף אף לתנאים שהעסק הרלוונטי יקבע, בין אם תנאים אלו פורטו בשובר עצמו, בעמוד העיסקה או בכל אמצעי אחר (דוגמת הסכם שיוצג ללקוח טרם ביצוע רכישת המוצר/שירות בפועל).

·       החופון אינו ניתן להעברה או למכירה. חל איסור ולא ניתן למכור או להעביר חופון למישהו אחר שאינו הרוכש, אלא אם צוין אחרת במפורש

·       אין כפל מבצעים או שוברים. אלא אם צוין אחרת במפורש, לא ניתן לשלב שימוש בשובר עם שוברים, קופונים, הנחות, הצעות, תלושים, תווים ו/או כל מבצע אחר ולא יחול כפל מבצעים.

·       השובר אינו אמצעי תשלום. לא ניתן לעשות שימוש בשובר לתשלום חוב עבר קודם לעסקים המפורסמים בו, בגין מוצר אחר מזה המפורט בו ו/או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

·       השובר מוגבל בזמן. לכל שובר מוצמדת הגבלת זמן לשם מימוש. עם תום תקופת המימוש, לא ניתן לעשות בשובר כל שימוש והוא לא יקנה לרוכש כל זכות מכל סוג שהוא, לרבות לא זכות להחזר כספי כלשהו (הכל בכפוף לכל דין). אם לא צוינה מגבלת זמן ספציפית למימוש השובר, יפוג תוקפו של כל שובר אוטומטית מבלי צורך לנקוט בפעולה כלשהי בחלוף 90 יום מהמועד הנקוב בו, אלא אם צוין אחרת.

·       הזמנת מוצרים נוספים, אחרים או משודרגים. ככל שתבחרו להזמין מבתי העסק מוצרים נוספים על אלו הנקובים במפורש בשובר, הדבר נתון למשא ומתן עצמאי ביניכם לבין העסק, והתשלום בגין מוצרים אלו יהיה בנוסף על זה הקבוע בשובר.

העסקים רשאים להתיר לכם לעשות שימוש בשוברים, בתוספת תשלום כפי שיוסכם ביניכם, לרכישת מוצרים אחרים או משודרגים לעומת המוצר הנכלל בחופון. עם זאת, שימו לב שהפרש התשלום בין המחיר המקורי למוצר לבין המוצר המשודרג, כפוף להחלטת בית העסק ואינכם חייבים לשדרג את המוצרים אלא אם הסכמתם למחיר שננקב על ידי בית העסק. גם ההחלטה על הזמנת מוצרים משודרגים או אחרים הינה לשיקול דעתכם מול העסק ואינה קשורה או מחייבת את האתר בדרך כלשהי.

·       יש להוסיף החזר עלויות והוצאות. על עלות כל שובר יש להוסיף עלויות נלוות, דוגמת עלויות משלוח. לא ניתן להמיר שובר לזיכוי כספי או לכל זיכוי אחר אלא למוצר לשמו הוא הופק (אלא אם החוק קובע במפורש אחרת).

·       המימוש על בסיס מקום פנוי בלבד. הזמנות שבוצעו לשירותים תוך הצגת שובר הן על בסיס מקום פנוי בלבד ובמקרים בהם העסק לא יוכל לכבד את השובר במועד שהוצג בפניו, יעשה העסק מאמץ לכבד את השובר בהקדם האפשרי. תיאום מראש עם העסק הוא הכרחי לצורך קבלת ההנחה המצויינת באתר וניתן לקבלה רק על בסיס מקום פנוי בעסק.

·       כשאתם רוכשים חופון, אנא ודאו שמועד האספקה שנקבע על ידי העסק מתאים לצרכיכם, ואל תרכשו חופונים שמועד האספקה הנקוב בהם או אופן האספקה (או כל רכיב אחר) אינו מתאים לכם.

התשלום

·       כל המחירים כוללים מע"מ. כל המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה באתר כוללים בתוכם מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

·       רכישת החופון אינה מחייבת את מימוש השובר וקניית המוצר אך אין זכות להחזר. מרגע שנרכש חופון, הרוכש יחוייב במלוא מחיר הרכישה של החופון (בכפוף לאמור בתנאים אלו ביחס לביטול עיסקה). אתם כמובן זכאים שלא לממש את השובר ולא לשלם לעסקים הרלוונטיים את יתרת התמורה כנגד המוצר. עם זאת, אם תבחרו שלא לממש את השובר, לא תהיו זכאים להחזר כספי או אחר מהאתר ו/או מהעסק, ורכישת החופון עצמו אינה ניתנת לביטול עם ביצועה. מרגע שבוצעה הרכישה, כרטיס האשראי שלכם יחוייב במלוא התשלום לאתר.

·       חיוב כרטיס האשראי ושמירת הפרטים. אתם תחוייבו על ידי האתר באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתם במהלך הרכישה לאתר או לשירות הסליקה והתשלום. במידה ולא מסרתם פרטי כרטיס אשראי, לא תוכלו לבצע רכישה ו/או פעולה אחרת המחייבת תשלום באתר.

פרטי כרטיס האשראי והעיסקה אינם נשמרים בידי האתר, אלא מועברים לגוף חיצוני המתמחה בתשלום מקווון ומאובטח (דוגמת טרנזילה ואחרים), וכל המידע הנדרש לצורך העיסקה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר האמור.

·       סירוב חברת האשראי לכבד את הכרטיס. מובהר, שבמקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיכם, תבוטל רכישתכם, השובר לא יסופק לכם, תחויבו בדמי ביטול כפי שמפורט להלן אך לא תעמוד לרשותכם עילת תביעה ו/או דרישה אחרת כלשהי כנגד האתר ו/או העסקים.

 

ביטול עסקה על ידי המשתמש

·       הליך הביטול. ביטול עיסקה כלשהי (לדוגמא – רכישת חופון) יעשה באמצעות טופס פנייה לשירות לקוחות ויכלול את פרטי מבקש הביטול, לרבות מספר תעודת זהות, פרטי יצירת קשר ואת פרטי ההזמנה המדוייקים.

·       הוראות החוק ביחס לביטול עיסקה לרכישת חופון. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (הקרוי גם "חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן, כמוכם, לבטל את קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי המפרט את פרטי המוצר (המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – רשאי הצרכן לבטלו בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים (שאינם ימי מנוחה), קודם למועד בו השירות אמור היה להינתן. במקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופשה או בילוי, עד שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות. כמו כן יתכן שביחס למוצרים ו/או שירותים אחרים יחולו הוראות דין נוספות. הינכם מוזמנים לבדוק היטב את הדין החל. האתר יכבד את הוראות כל דין רלוונטי במלואן.

לשם הזהירות, שימו לב שזכות הביטול אינה עומדת לזכותכם במקרים הבאים: לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

·       השבת התשלום על השובר עקב ביטול. בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר, בכפוף לכך שמתקיימת עילה חוקית להחזרת התשלום ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי השימוש באתר וביתר המסמכים המחייבים בו, יושב לכם הסכום ששולם על ידכם בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים, עד לתום התקופה הקבועה לכך בחוק ובניכוי כל הסכומים וההוצאות שהחוק מאפשר ניכויים.

·       הוראות הביטול בתנאים אלו מתייחסות רק לשוברים ולא למוצרים. מובהר, כי הוראות הביטול לעיל מתייחסות אך ורק לרכישת החופונים ולא לביטול רכישת המוצר שנרכשו מהעסקים באמצעות השוברים. במצב כזה, עליכם לפנות לעסק הרלוונטי, ועל ביטול שכזה יחולו התנאים שהוגדרו על ידי העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שביניכם לבין העסק. על האתר לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת מוצר ו/או שירות שנרכשו תוך שימוש בשובר.

·       תחולת מדיניות הביטול של כל עסק רלוונטי. שימו לב שככל שרכשתם את המוצר עצמו מן העסקים השונים, הוראות הביטול בדין יחולו ביחס לרכישת המוצר/שירות מהעסק, כלפי העסק, ובלא קשר עם האתר.

·       האחריות לביטול עיסקה. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו באתר, האחריות המלאה להתנהלות תהיה ביניכם לבין העסק ספק המוצר/שירות, ולאתר לא תהיה כל אחריות ולא יהיה כל קשר לכך.

 

ביטול עסקה/מכירה/חופון על ידי האתר

·       האתר וכל מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל חופון, שובר, הצעה, עיסקה ו/או מכירה (לפני או לאחר סגירתה) ו/או למנוע השתתפות משתמש אחד או יותר בפעולה מכל סוג שהוא, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לדין, שאינה חוקית או בניגוד לתנאי שימוש אלו וליתר המסמכים המחייבים ביחס לפעילות באתר ו/או לחופון הרלוונטי.
  • אם אירעה טעות, תקלה טכנית או אחרת אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות, או שהכבידה או פגעה בצורה אחרת במכירת החופון/עיסקה ו/או בעיסקאות מקבילות אחרות.
  • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור, אסונות טבע, שביתות ועיצומים וכדומה המונעים או מכבידים באופן בלתי סביר לדעת האתר על המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה או על החופון ומימושו בדרך כלשהי.
  • במידה ותחול טעות, שלא בכוונת זדון, בהדפסת השובר, בתיאור המוצר, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש.
  • אם מסרתם פרטים חלקיים, חסרים, לא מדוייקים או בעייתיים בצורה אחרת.

·       ביטול זה מותנה אך ורק במתן הודעה על עצם הביטול למשתמש יחד עם החזר דמי רכישת החופון, וללא כל תנאי נוסף כלשהו.

 

אספקת המוצרים

·       האחריות לאספקת המוצרים בידי העסקים בלבד. אספקת המוצרים תתבצע באחריותו של כל עסק, לפי התנאים שיקבע העסק ובהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של החופון הרלוונטי. עם זאת, אספקת המוצרים תבוצע על ידי העסקים עצמם ובאחריותם הבלעדית והם יהיו האחראים היחידים לעמידה בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של החופון לגבי המוצר/שירות באתר.

 

תוכן גולשים, משתמשים ומומחים

·       תוכן גולשים. האתר מאפשר למשתמשים השונים להשתתף בשיח משותף באמצעים שונים, דוגמת חוות דעת, ביקורות, תשבוחות, אזהרות, עצות, הודעות, פורומים וכיוב' (להלן: "תוכן גולשים").

·       תנאי מקדמי לפרסום תוכן גולשים. האתר רשאי להתיר רק למשתמש שרכש חופון להעלות תוכן גולשים המתייחס לאותו חופון/מוצר/שירות/עסק.

·       תוכן גולשים ומומחים "כמות שהוא". כל תוכן גולשים ומומחים מכל מין וסוג שהוא אין מקורו באתר והוא אינו נערך על ידי האתר ו/או על ידי מי מטעמו, אלא מוצג כמות שהוא  (AS IS), מבלי שהאתר בדק אותו בדרך כלשהי, לרבות לא את מהימנותו, דיוקו ו/או נכונותו.

·       מגבלות על תוכן גולשים. על תוכן הגולשים יוטלו מגבלות שונות מכל מין וסוג שהוא לפי שיקול דעת האתר (דוגמת כמות הביקורות שניתן לכתוב מכוח רכישת כל חופון), ועליכם יהיה לעמוד במגבלות אלו או שתוכן הגולשים שתפרסמו עשוי להיות מוסר. כמו כן, כמובן, עליכם לעמוד גם בכל יתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו.

·       תוכן גולשים הינו פומבי. מובהר בזאת כי כל תוכן גולשים שתעלו לאתר יהיה פתוח ופומבי לעיון כל מי שמעוניין בכך, אנא נקטו בזהירות המחוייבת. האתר לא ישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום תכניו, או לכל תוצאה שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. האתר לא ישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

·       תוכן גולשים אסור שיהיה פוגע. אנו מקפידים על התכנים המפורסמים באתר, ועל כן אנא שימו לב לכך ודאגו שלא יהיה דבר בתוכן הגולשים שתפרסמו שיפגע בכם, באתר, בעסקים, במשתמשים אחרים ו/או בכל צד שלישי.

·       תוכן גולשים לא יפר הדרישות שבתנאים אלו. אתם מתחייבים בזאת, כי כל תוכן גולשים שיפורסם על ידיכם לא יפר את הוראות כל דין ו/או תוכן האסור בצורה אחרת בתנאים אלו.

·       יש לנהוג בזהירות ומתינות. אנא מכם, גם בביקורות שתכתבו על עסקים שונים, נבקש מכם לנהוג בזהירות, בהגינות, להמנע מהוצאת לשון הרע או פגיעה זדונית אחרת בעסקים או אנשים אחרים. בצורה כזו תעניקו משקל רב יותר לדעתכם בעיני הקוראים ואף לא תפגעו באחרים.

·       הגבלת אחריות האתר לגבי תוכן גולשים. למען הסר ספק, כל סעיפי הגבלת והעדר האחריות בתנאים אלו יחולו גם על תוכן גולשים. האתר לא ישא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים, מצגים, הפרות, נזק או פגיעה אחרת ולכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לכל צד שהוא כתוצאה מתוכן גולשים.

·       דרישות מתוכן גולשים, ביקורות וחוות דעת. אם תבקשו לפרסם חוות דעת על מוצר ספציפי שסופק לכם או על העסק המספק אותו, אנא התייחסו בחוות הדעת לאותו מוצר או עסק בלבד, יש להציג רק עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, אין להציג פרשנות אישית כלשהי, אין להשוות בין מוצרים שונים, מומלץ להציג גם את עמדת הצד השני ככל שהיא ידועה לכם, אין להתייחס למספר מוצרים או עסקים בחוות דעת אחת, אין להציע מוצרים כלשהם למכירה, אין להציג את פרטי ההתקשרות, אין לעשות שימוש בתוכן כלשהו פוגע, בוטה, מעליב, מגונה או מפר הוראת חוק כלשהי, המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע ו/או מפר בדרך אחרת את כל המפורט בתנאים אלו.

·       מובהר בזאת, כי נציג מטעם בתי העסק נשוא חוות הדעת יהיה רשאי להגיב לתוכן ו/או לחוות הדעת, בכפוף לתנאי שימוש אלו.

·       שיפוי. אתם מתחייבים בזאת, כי בעצם פרסום כל תוכן גולשים אתם נוטלים על עצמכם את החובה לפצות ולשפות את האתר בגין כל אחריות, חיוב, הוצאה ו/או נזק אחרים שיגרמו לו עקב כל תביעה ו/או דרישה מסוג כלשהו ביחס לתכנים שאתם העליתם אליו או לכל פעולה אחרת שפעלתם במסגרתו, מיד עם קבלת דרישתו הראשונה לכך בכתב.

·       תיקון, עריכה ומחיקה של תוכן גולשים. מובהר בזאת, כי האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן, להוסיף ו/או למחוק תוכן גולשים כלשהו, בשלמותו ו/או בחלקו, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגו כלל, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.

·       פעולה כנגד מפר תנאים אלו. האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד כל משתמש שיפר תנאים אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת ו/או כל תוכן אחר שיפורסם על ידו או גורם מוסמך שיבקש זאת.

·       תוכן מומחים. באתר עשויים להמצא תכנים נוספים אחרים, דוגמת תוכן מומחים. ניתן יהיה להפנות למומחים שאלות שונות והם ישיבו להן. אבל, המומחים מייצגים את בתי העסק המופיעים באתר, הם אינם מומחים מקצועיים (על אף כינויים כך) ואין להסתמך על תכניהם ותשובותיהם כייעוץ ועצה מחייבים. כל האחריות לבדיקת תוכן המומחים בידיכם בלבד.

·       תשובות המומחים אינן חוות דעת מקצועית ואין להסתמך עליהן. שימו לב שתשובות המומחים אינן מהוות חוות דעת מקצועיות, הן הסבר כללי בלבד, אין להסתמך עליהן לכל צורך שהוא למעט השכלה כללית וחובתכם לבדוק את התאמת כל תשובה לעניינכם.

·       השאלות והתשובות עשויות להתפרסם באתר עצמו, וככל שיש בשאלתכם ו/או בתשובה אלמנטים שאין רצונכם שיתפרסמו או ייעשה בהם שימוש – אנא אל תשאלו את השאלה הרלוונטית.

·       האתר אמנם שומר על זכותו לנטר ולבדוק את תוכן המומחים, אך אינו עושה זאת בצורה סדירה. ככל שיש בתוכן זה כדי לפגוע בכם, אנא הפנו את תשומת ליבנו לכך ואנו נטפל בנושא.

·       לתשומת ליבכם, זהות המומחים עשוייה להשתנות והם עשויים להפסיק לפעול באתר בלא התראה מראש. אין כל התחייבות כי דווקא מומחה כזה או אחר, או מומחה כלשהו, יגיב לפנייתכם.

                                

הזכויות באתר ובתכניו:

·       הזכויות באתר ובתכניו: הזכויות המלאות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (כגון זכויות היוצרים, סימני מסחר וכדומה) באתר עצמו, בעיצובו, בשירותים שנכללים בו, בחופונים שבו, בקוד המרכיב אותו, בתכניו ובמידע, לרבות בכל קובץ (נתונים, צליל, תמונה, וידאו או אחר), מידע (בין אם בטקסט, בגרפיקה או בכל דרך אחרת) או בכל דבר אחר הנמצא ו/או הקשור באתר ("תוכן") הינן בידי האתר או בידי צד שלישי שהתיר לאתר את השימוש בתוכן וסיפק אותו (דוגמת הלוגואים של העסקים המפרסמים).

·       חל איסור מוחלט לערוך כל שינוי, להעתיק, לשכפל, לפרסם, למסחר, ליצור עבודה נגזרת, למכור, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור ולבצע כל פעולה אחרת בתכנים שבאתר, בתוצריו ו/או בעיצובו של האתר, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת מן האתר מראש ובכתב לכך. כמו כן (גם במקרה בו החוק מתיר שימוש כזה או אחר) חל איסור לפגוע בדרך כלשהי בקרדיט המופיע באתר, בהודעות, אזהרות ו/או כל סימון אחר המופיע ליד התכנים באתר, דוגמת ©, "כל הזכויות שמורות" וכדומה וחלה חובה חד משמעית לתת לאתר קרדיט מלא בכל ציטוט או אזכור.

·       זכויות בעבודת לקט או מאסף. כמובן שבנתונים עצמם, המתקבלים מצדדים שלישיים, אין לאתר זכויות כלשהן, אך באופן איסוף, ביצירת הלקט או המאסף הכרוכה בכך, במאגר הנתונים עצמו, בחופונים ובכל תוצר שיפיק האתר עבורכם – מלוא הזכויות שייכות לאתר בלבד.

·       רשיון השימוש: האתר מתיר לכם בזאת רשיון שימוש מוגבל מאוד באתר ובתוצרי השירותים שבו, אך ורק לשם בחינת רכישת החופונים, רכישתם והשימוש בהם מול העסק הרלוונטי וכן לביצוע כל פעולה אחרת המותרת במפורש על גבי האתר או באמצעותו. הרשיון הינו שלא למטרות מסחריות כלשהן ושלא להפצה אלא לשימוש אישי בלבד. אין לשנות דבר באתר ו/או בתוצריו ו/או בחופונים. רשיון שימוש זה אינו בלעדי, והוא ישלל אוטומטית בכל עת בה לא תעמדו בתנאים אלו או בכל תשלום שהאתר יבקש עבור מי משירותיו.

·       איסור העלאת תכנים מוגנים לאתר. ככל שקיימת אפשרות להעלות תוכן כלשהו לאתר ו/או לשירות, חל איסור מוחלט להעלות, לפרסם או להנגיש בדרך אחרת כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות וכן חל איסור להעלות כל תוכן המהווה הפרת חוק ו/או הפרת זכות צד שלישי כלשהי (דוגמת הפרת הפרטיות, תחרות בלתי הוגנת, הפרת חובת סודיות או חסיון וכיוב'). מעלה ו/או המשתמש בתוכן באופן הפסול יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה כאמור.

·       הצהרתכם על בעלות על התכנים אותם אתם מעלים ועל היותם לא מפרים וכן רשיון השימוש שניתן לאתר. בעצם העלאת כל תוכן לאתר, הינכם מצהירים כי אתם הבעלים של אותם תכנים באופן מלא וכן כי אתם או (ככל שהדבר רלוונטי) הבעלים של אותו תוכן  מעניקים לאתר זכות שימוש ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לערוך, להתאים, לפרסם, לתרגם, להפיץ, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להשכיר ולעשות כל פעולה אחרת בתוכן (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב את התוכן ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המירבי הניתן. בכך אתם גם מרשים לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. האמור בסעיף זה יחול לטובתם של בעלי ומפעילי האתר וכן לטובת כל מי מטעמם, מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

·       האתר מפעיל מדיניות הודעה והסרה על מנת להגן על בעלי זכויות קניין רוחני ואחרים. האתר אינו תומך בהפרות של זכויות יוצרים או כל זכות אחרת וכן בפגיעה במשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להיות אחראי לתכנים המועלים אליו ואף אינו יכול להכריע מי צודק במקרה של ספק. לכן, מדיניותנו היא לא להתערב בתכנים המופיעים אצלנו אלא אם התקבלה תלונה אודות תוכן פוגע כזה או אחר וגם אז תפקידנו מתמצה בהסרת התכנים והפניית הצדדים לפתרון הסכסוך בדרך חוקית אחרת.

·       תלונה על תוכן פוגע או מפר. ניתן לשלוח תלונה ביחס לכל תוכן פוגע, לרבות אך לא רק, ביחס להפרות זכויות יוצרים, הפרת חוק כלשהי או כל תוכן פוגע אחר באמצעות טופס פנייה לשירות לקוחות.

·       תוכן התלונה. על תלונתכם לכלול את הפרטים הבאים: 1. פרטים מדוייקים המזהים אתכם (בעל הזכות או המתלונן), 2. זיהוי מדוייק של התוכן כנגדו אתם מתלוננים והפניה אליו שתאפשר לנו למצאו בוודאות, 3. הסבר על אופי התלונה ומה בתוכן פוגע בכם, 4. אמצעי קשר מספיקים שיאפשרו לנו ליצור עימכם קשר במידה ונצטרך (כתובת דוא"ל פעילה לכל הפחות). 5. יש להוסיף הצהרה כי התלונה נכונה למיטב ידיעתכם ולוודא כי אכן התלונה כולה תהיה נכונה ומדויקת. 6. כתבו את שמכם המלא ושלחו אלינו דרך טופס הפנייה לשירות לקוחות באתר. בהעדר מי מהנתונים או הפרטים הללו, האתר שומר לעצמו את הזכות שלא להגיב לתלונה כאמור. רק תלונה שתכלול את כל הפרטים באופן ברור וקריא – תטופל.

·       פעילות האתר בעקבות תלונה. עם קבלת תלונה מלאה הכוללת הסבר שיתקבל על דעת האתר, אנו נפעל להורדת התוכן הפוגע מהאתר מהר ככל האפשרות במגבלות העומדות בפנינו. לתשומת ליבכם – הודעה על הורדת התכנים והעתק מפנייתכם עשוייה להמסר למפרסם התכנים לפי פרטי הקשר שהוא מסר באתר. גם לכן חשובים הפרטים שתמסרו בעת הרשמתכם לאתר, ומסירת פרטים לא נכונים או לא מדוייקים עלולה לפגוע בכם.

·       האתר לא יהיה אחראי לפתרון המחלוקת ביניכם ועליכם יהיה לפתור עניין זה ביניכם. האתר יכבד כל צו של רשות שיפוטית מוסמכת בעניין כזה.

·       עם זאת, האתר לא יהיה חייב למסור לאיש, לא למתלונן ולא למי שהתלוננו נגדו, את פרטיו האישיים של הצד השני, אלא אם נתקבל צו המחייב זאת כדין מרשת מוסמכת. עם זאת, אם יבחר האתר, יהיה רשאי לעשות כן במקרה בו יסבור שהדבר ראוי ונדרש לצרכי בירור תלונה שמצדיקה זאת.

 

אחריותכם, והגבלת אחריות האתר

·       אחריות המשתמשים לכל שימוש באתר. מובהר לכם שהשימוש באתר, בשירותים ובמוצרים שבו, בחופונים, בשוברים ובכל עניין אחר הוא על אחריותכם הבלעדית.

·       האתר ניתן "כמות שהוא" ובלא כל מצג ואחריות. האתר וכל המידע, השירותים, החופונים, העסקאות והנתונים הניתנים ומוצגים במסגרתו ניתנים כמות-שהם
("
as-is") בלא כל מצג או אחריות מכל מין וסוג שהוא והם באחריות כל עסק רלוונטי בלבד. האתר אינו מעניק ולא תהיינה כל ערבויות או מצגים (מפורשים או משתמעים) ביחס לאתר, לתכנים המופיעים בו או הנכללים בו, לחופונים, לשוברים ו/או לעסקאות שמגולמות בהם, לשירותים אותם הוא מספק או להצעות אותן הוא יציע לכם, לרבות אך לא רק העדר מצג מפורש או משתמע ביחס לאיכות המידע, החופונים והשירותים (של האתר ושל בעלי העסקים), אמינותם, אופן הענקת השירות או מכירת המוצר, זמינותם וטיב השירות של העסקים השונים, זמינות האתר ותקינותו, מסחריותם Merchantability)) של המידע, השירותים או החופונים, התאמתם לצרכי המשתמש או לכל צורך אחר, על היותם נקיים מכל הפרה של דין, הסכם או זכות צד שלישי כלשהו וכן על היותם נקיים מכל וירוס או תוכנה עויינת אחרת.

·       העדר אחריות לאתר. האתר וכל מי מטעמו לא יהיה אחראי בכל דרך שהיא בשום נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – אבדן נתונים, אבדן רווחים ועסקאות וכיוב'), בין אם עקב פגמים במידע, בחופונים, בשירותים המסופקים (על ידי האתר ו/או צד שלישי כלשהו) ובנתונים, חוסר יכולת להשתמש במידע, בשוברים או במבצעים השונים, אי התאמתם ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בשימוש באתר, בשוברים, במבצעים, בשירותים וכדומה.

·       האתר אינו אחראי למוצרים ולתכנים. כן מובהר כי האתר וכל מי מטעמו ועבורו אינו מייצר, מוכר, מספק או משווק את מי מהמוצרים המוצעים במסגרתו ובחופונים, אלא העסקים השונים בלבד. לפיכך, האתר וכל מי מטעמו אינם נושאים בכל אחריות שהיא, במישרין או בעקיפין, ביחס למוצרים, לטיבם, התאמתם לצרכיכם ו/או למפרט הטכני שלהם, לתקלה כלשהי בהם ולכל עניין אחר הקשור בהם, אף אם האתר בחר והסכים לסייע בכל שלב בידי מי מכם לעמוד בקשר עם יצרן/ספק המוצרים ו/או לדון ביחס לפיצוי כלשהו.

·       האחריות מוטלת על העסקים עצמם בלבד. העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד ו/או כל הוצאה אחרת, שיגרמו לכם ו/או לצד שלישי בקשר עם מימוש השובר ו/או אי מימושו ו/או בקשר עם כל מוצר שנמכר על ידי העסק.

·       האתר אינו מבצע פיקוח וניטור על התכנים. האתר אינו יכול ואינו לוקח על עצמו לפקח על או לבדוק בדרך כלשהי את הנתונים ו/או החופונים בהם הוא עושה שימוש וכן לא כל תוכן או אלמנט אחר (דוגמת פרסומות, אתרים ייעודיים לעסקים, תכני מומחים וחוות דעת, תשובות הניתנות למשתמשים וכל תוכן דומה אחר). כל טעות, חסר, אי התאמה, אי דיוק, שגיאה, עדכון או בעיה אחרת שתהיה במידע, בשירותים, בחופונים, בתוצרי האתר /ואו בכל חומר אחר שימצא באתר ("פגמים"), לא תהיה באחריות האתר. על המשתמש מוטלת החובה לוודא אמינות ואמיתות כל מידע שנמסר לו מול העסקים והאתר אינו נוטל על עצמו אחריות לכך ואינו מתחייב אף לתקן כל פגם כאמור. האחריות הבלעדית לפגמים תהיה על העסקים הרלוונטיים או על המשתמש, לפי העניין.

·       האתר ומי מטעמו אינו ממליץ ולא מייעץ. אין בכל תוכן, נתון, תאור, עיסקה, מוצר או שירות המצוי באתר משום המלצה, ייעוץ או חוות דעת בדבר עסקאות, מבצעים, איכות שירות, איכות העסקים המספקים את השירות, התאמת השירות לצרכיכם וכיוב'. כל החלטה בדבר השימוש בתכני האתר ובחופונים תיעשה על אחריות המשתמשים בלבד.

·       תיקון טעויות. לצערנו, יכולים להווצר מקרים בהם הנתונים המופיעים באתר ביחס למוצרים, מחירם, מאפייניהם, רכיביהם, תמונתם וכיוצא בזה לא יהיו מדוייקים או שתיפול בהם טעות. אנו פועלים על מנת שמקרים אלו יהיו מועטים ככל האפשר ובמידת הצורך לכשנגלה מקרה כזה נפעל לתקנו במהירות המרבית. עם זאת, יש לשים לב שכל מקרה כזה לא יקנה לכם עילת תביעה ו/או דרישה ו/או טענה אחרת כנגד האתר, וסעיף הגבלת האחריות יחול גם במקרה זה. הזכות היחידה שתעמוד לרשותכם הינה החזרת השובר בו נפלה טעות כנגד קבלת התשלום בגינו, ולא מעבר לכך.

·       האתר אינו יכול להיות נקי מתקלות ופעיל באופן רציף. האתר אף אינו יכול להתחייב ואינו מתחייב לתפקוד או למבנה כזה או אחר ולפעילות רציפה ונקיה מתקלות. כך למשל, האתר לא יהיה אחראי מכל סיבה שהיא לכל מצב בו הצעתכם התקבלה או לא התקבלה וחופון נרכש או שלא נרכש, בין אם התקלה נבעה מהאתר עצמו ו/או ממוצר של צד שלישי כלשהו.

·       תוספי צד שלישי. האתר עושה שימוש בתוספים, אפליקציות ושירותים שונים של צד שלישי (כגון פייסבוק) שעשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת האתר ("תוספים") לצורך פעולות שונות המבוצעות באתר (דוגמת כתיבת תגובות, שיתוף והמלצה על עמודים ועוד). שימו לב כי האתר אינו אחראי בדרך כלשהי לאופן פעולת תוספים אלו ולפרסום תכנים אשר המשתמש מעלה ברשתות חברתיות או במקומות אחרים בעקבות שימוש בתוספים.

·       האתר אינו יכול להיות זמין בכל עת. מובהר בזאת, והדבר ידוע, כי השימוש ברשת האינטרנט, ברשתות הסלולאר או בכל אמצעי מדיה אחר כרוך לפעמים בתקלות, הפרעות או אי התאמות אחרות, שאינן בשליטת האתר והאתר לא יהיה אחראי לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע בפלטפורמות השונות. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בו או בשל נסיבות אשר אינן תלויות בו, יכול והגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות והאתר לא יהיה אחראי בגין כל מצב שכזה.

·       צמצום ביטול הגבלת האחריות. ככל שהדין לא יאפשר את הגבלת אחריות האתר באופן האמור מעלה, יש לפרשה באופן המצמצם ביותר את אחריות האתר ככל שהדבר אפשרי כדין ובכל מקרה האחריות הכספית של האתר לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על הסכום ששולם על ידי כל משתמש רלוונטי בגין כל חופון ו/או שירות ספציפי.

·        אחריות המשתמשים. אתם האחראים הבלעדיים לכל אינטראקציה עם העסקים השונים כמו גם עם משתמשים אחרים באתר. אתם משחררים בזאת במפורש ובאופן שאינו ניתן לביטול את האתר וכל מי מטעמו מכל תביעה, דרישה, חבות ו/או הוצאה אחרת הקשורים לכל מוצר של העסקים, לכל פעולה של העסקים, לרבות כשל של העסקים לפעול בהתאם לכל דין, כשל של העסקים לקיים את תנאי החופונים או לספק את המוצר המבוקש או לפי המפרט המבוקש וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

·       שיפוי האתר. אתם מתחייבים לשפות את האתר ו/או כל מי מטעמו, לרבות, עובדיו, מנהליו ויועציו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

·       אבטחת האתר אינה יכולה להיות בלתי ניתנת לפריצה. האתר מיישם מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, מאליו ברור שאין בהם בטחון מוחלט. לכן, האתר אינו יכול להתחייב שהשירותים והמידע באתר ובשרתיו (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ועליכם לכלכל צעדיכם בהתאם. בהתאם, האתר לא ישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום, פרטי עסקים וכדומה.

·       אין התחייבות לגיבוי. האתר אינו מתחייב לשמור גיבויים שוטפים לתכנים המאוחסנים בו, והינכם מתבקשים לגבות כל מסמך, נתון ו/או תוכן אחר המועלה אליו – בעצמכם.

 

קישורים:

·       קישורים לאתרים אחרים: האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולעסקים שונים. קישורים אלו נועדו לנוחותכם בלבד. האתר אינו קשור או שולט בתכנים ובמידע המופיעים באתרים אליהם מובילים קישורים אלו או שניטלים מהם ואינו נושא באחריות כלשהי לתכנים המופיעים שם. אין בציון קישורים אלו באתר משום אישור לתוכן המופיע בהם, נטילת אחריות על התוכן ו/או השירותים המסופקים בגדרם ו/או משום יצירת קשר כלשהו בין האתרים לאתרים האמורים. במידה ונתקלתם בקישור אשר התכנים בו אינם חוקיים, פוגעים, מפרים זכויות או פסולים מסיבה אחרת – אנא עדכנו אותנו בהקדם.

·       קישורים אינם מהווים המלצה על תוכנם או על כל רכיב אחר בהם. אין בהופעת קישור כזה או אחר משום כל הסכמה או המלצה על תוכן, שירות, מבצע או עמדה אחרים המצויים באתר המקושר, אין להעיד על הסכמת האתר לתכנים אלו או על התאמה כלשהי שלהם ויתכן שהם לא יענו לצרכיכם או שתמצאו אותם מקוממים או פוגעים. האתר אינו אחראי לתכנים אליהם מוליכים הקישורים שבאתר או לכל שימוש שיעשה בהם.

·       יתכן והקישורים אינם תקינים. כמו כן, אין התחייבות כי כל הקישורים שיופיעו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, ואנו רשאים להסיר מהאתר בכל עת כל קישור הנמצא בו או לשנותו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

·       הצגת עמודי ותוצרי האתר במקומות אחרים: אין להציג את דפי האתר באתרים אחרים באמצעות מסגרות, במסגרת ריכוז הצעות מסחריות ממספר אתרים שונים  (או בכל דרך אחרת) אלא בשלמותם לרבות כל פרסומת המופיעה בהם ולאחר קבלת אישור האתר לכך מראש. אין לבצע כל קישור עמוק לדפי האתר או הצגה אחרת של האתר באופן שלא יכלול את כל הפרסומות המופיעות בדפי האתר באמצעות עקיפתן. כך גם חל איסור על הצגת תוצרי האתר והשירותים באתרים אחרים כלשהם.

·       איסור לקשר: אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים השנויים במחלוקת, תכנים המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 

שינוי בתנאים אלו:

·       שינוי תנאים אלו. האתר רשאי לשנות תנאים אלו (לרבות כל ההסכמים האחרים הנכללים בהם ומדיניות הפרטיות) בכל עת, לפי שיקול דעתו ומבלי ליתן כל הודעה על כך למשתמשים.

·       ציון עובדת שינוי תנאים אלו. עם זאת, בעת שינוי תנאים אלו יצויין תאריך התנאים החדשים בראש עמוד זה, ובתחתיתו יהיה קישור לתנאים הישנים. הינכם מתבקשים לבדוק מעת לעת את פרטי תנאים אלו ואת פרטי כל הסכם או מסמך רלוונטי אחר המתייחס אליכם, על מנת לוודא את תנאיהם.

·       יתכן שתנתן הודעת דוא"ל בעקבות שינוי משמעותי. כמו כן, ככל שהשינוי יהיה בהיקף חריג וגדול, האתר עשוי אך אינו מחוייב לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמתם ופתחתם חשבון באתר.

·       שימוש באתר ובשירותים לאחר השינוי כמוהו כהסכמה לשינוי. כל שימוש שייעשה באתר ו/או בכל חופון או שובר לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמה לתנאים החדשים, ובלבד שאותם שינויים לא יחולו על חופונים שפורסמו באתר טרם מועד השינוי.

 

שונות:

·       ביטול הסכם זה: בכל מקרה בו בית משפט מוסמך יקבע כי תנאים אלו ויתר ההסכמים באתר, כולם או חלקם, אינם ברי תוקף או שיש לשנותם, יוחלפו סעיפיהם בסעיפים שתוכנם קרוב ככל האפשר לתוכן סעיפי ההסכמים. יתר סעיפיהם יוותרו בתוקפם.

·       ויתור: ויתור של צד על זכות המוקנית לו, לא ילמד על ויתור כלשהו על זכות אחרת כלשהי או על סעד כלשהו המגיע לו ואין לראות בו משום הודאה.

·       קיצור תקופת ההתיישנות: אתם מסכימים בזאת במפורש ובמוצהר, כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד האתר תוגבל בתקופה של 12 חודש (שנה) ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם מפורש, בכתב, לקיצור תקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, לאור אופי השימוש באתר. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת, ככל האפשר.

·       בוררות, סמכות מקומית והדין החל: כל מחלוקת שתתגלה ביניכם לבין האתר, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, השירותים שבו וכדומה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום האינטרנט והטכנולוגיה, אשר זהותו תיקבע על ידי יו"ר מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה במחוז הקריות או בחיפה. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו במחוז הקריות. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

·       סמכות שיפוט והדין הישראלי. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז הקריות בישראל. הדין החל על כל סכסוך בין הצדדים יהיה הדין הישראלי בלא סעיפי הפניית דינים.

·       מכירת האתר ו/או התכנים: האתר ובעליו שומרים על זכותם למכור את האתר או את תכניו וכן את הגוף המנהל או את עסקיו לכל גוף שהוא בלא צורך בקבלת הסכמת המשתמשים. לא יהיה בכך כדי להקים טענה או תביעה כלשהי כנגדם. כמו כן רשאי האתר להסב תנאים אלו ויתר ההסכמים באתר לכל גוף שלישי אחר ואף הסבה זו לא תקים טענה או תביעה לצד כלשהו.

 

 

מדיניות פרטיות אתר חופונים

אתר חופונים מתייחס בכבוד רב לפרטיותם של משתמשיו ועל כן חשוב לנו להבהיר לכם את היקף המידע הנאסף אודותיכם, השימושים שיתכן וייעשו בו וזכויותיכם ביחס אליו.

 

כללי

·        מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הוא עושה שימוש במונחים המוגדרים בהם ומתווסף אליהם.

·        האתר אוסף עליכם מידע משני סוגים:

o      האחד – כללי שאינו מזהה באופן אישי, דוגמת מידע סטטיסטי מצטבר, אופן השימוש שלכם באתר, הדפדפן בו אתם עושים שימוש, משך הזמן שאתם באתר, השירותים בהם אתם משתמשים, "לוגים" של פעילותכם באתר, היסטוריית רכישות (בין אם חופונים שמומשו וכן  מוצרים ושירותים שנרכשו), מינכם וכיוב'.

o      השני – מטבע הדברים, נאסף אודותיכם באתר אף מידע אישי ורגיש, שברובו נמסר לאתר על ידיכם לשם קבלת השירותים המוצעים לכם. לדוגמא: שמכם, מס' הטלפון שלכם, כתובת המייל שלכם, כתובת האינטרנט (IP Address) ממנה אתם גולשים באינטרנט, תאריך החתונה, לעיתים אף פרטי החופונים הרלוונטיים עצמם כוללים מידע רגיש, וכדומה.

·        למען הסר ספק, האתר אינו אוסף פרטי אמצעי תשלום דוגמת כרטיסי אשראי, אלא נעזר בשירותי צד שלישי המתמחה בתחום ומבצע עבורו את הסליקה עצמה.

·        מובהר כי מדיניות פרטיות זו חלה על שני סוגי המידע הנאסף ביחס אליכם.

 

רישום לאתר

·        בעת הרישום לאתר, בעת ביצוע רכישות שונות ולעיתים בעת ביצוע פעולות נוספות הינכם עשויים להתבקש למסור פרטים אישיים מזהים ופרטים אחרים, לדוגמא: שם מלא, כינוי שיזהה אתכם באתר, מין, תאריך חתונה, אזור מגורים גיאוגרפי, מספר טלפון ליצירת קשר, כתובת דוא"ל וכדומה. כמו כן תתבקשו לציין האם הינכם מסכימים לקבל עדכונים ולהמנות על רשימת התפוצה של האתר וכן מה הן דרכי יצירת הקשר לצורך קבלת אותם עדכונים. כמובן שאינכם חייבים להרשם כלל לשירותים או שאינכם חייבים למסור את כל המידע, אולם ככל שלא תמסרו מידע רלוונטי ו/או מזהה מלא, רמת השירות שתקבלו מהאתר או יכולת השימוש שלכם באתר תיפגע בהכרח, ואולי אף תבוטל לגמרי.

·        הרשמה לרשימת התפוצה אינה מחייבת הרשמה לאתר, וככל שתרשמו לרשימה עצמה מבלי להרשם לאתר, עדיין יחולו ביחס אליכם כל ההוראות הרלוונטיות במסמך זה ובתנאי השימוש.

 

מאגר המידע

·        הנתונים שנמסרים ונאספים נשמרים על ידי האתר כחוק ושלא במסגרת האתר (אלא באמצעות נותני שירותים מקצועיים דוגמת חברת סליקת כרטיסי אשראי). מטרת מאגר המידע היא כמפורט בסעיף "השימוש במידע" מטה.

·        עם זאת, לא ניתן למנוע בצורה גורפת כל כניסה בלתי מורשית למאגר המידע והאתר לא יהיה אחראי לכל כניסה כזו ו/או פגיעה אחרת שתגרם לנתונים ו/או לנגישותם עקב כך.

האתר מקיים אחר כל דרישות החוק ביחס למאגרי מידע ויאפשר לכם לעיין במידע ולתקן אותו, אלא בחריגים הקבועים בחוק.

השימוש במידע

·         השימוש במידע שנאסף ייעשה על מנת ("למטרת") –

o      לשם משלוח עדכונים אודות חופונים, הצעות ומבצעי קידום מכירות אחרים המשווקים על ידי האתר עבור העסקים הנכללים בו ועסקים אחרים.

o      לצורך ביצוע, תיעוד והוכחת ביצוע רכישות באתר ותיאום הרכישות מול בעלי העסקים השונים. במצבים אלו יועברו גם הפרטים הרלוונטיים אודותיכם, חלקם כוללים מידע מזהה אישי, לאותם עסקים, במטרה לבצע כל פעולה הנדרשת לצורך ביצוע הרכישה לשמה רכשתם את החופונים, כל פעולה אחרת שאתם מבקשים לבצע מול העסקים וכל עניין אחר המתעורר במערך ההתקשרות ביניכם לבין העסקים (לרבות הפרת התחייבויותיכם ו/או התחייבויות העסקים).

o      לשם מימוש השוברים שנרכשו על ידיכם. שימו לב שפעמים רבות פרטיכם המזהים מועברים לעסקים השונים שהחופונים שרכשתם שייכים להם, על מנת להקל על ביצוע עיסקת הרכישה על ידיכם, עוד טרם לפנייתכם למימוש השוברים.

o      לאפשר לכם להשתמש בשירותים שונים באתרים (כגון הצגת חוות דעתכם והשאלות אותן תשאלו את המומחים בפני המשתמשים כולם) ולהציג בפניכם תוצאות רלוונטיות ככל האפשר לצרכיכם.

o      לשם יצירת אזורים אישיים באתר בהם ישמרו נתוניכם האישיים ותוכלו לבצע פעולות אישיות באתר.

o      לשם פניות חד פעמיות או חוזרות אליכם הכוללות ניתוחי המידע שנמצאים באתר למול נתוניכם האישיים שהעליתם לאתר או משלוח הצעות למתן שירותים כאלו ואחרים.

o      לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את השירותים והתכנים הקיימים באתר.

o      לצורך מתן תשובות לשאלותיכם שיופנו לאתר.

o      לצורך פניה יזומה אליכם, על ידי האתר ו/או צד שלישי כלשהו, על מנת להציע לכם שירותים ומוצרים משלימים שישפרו לדעת המציע את מצבכם או כל מידע או דואר פרסומי אחר.

o      ככל שיעלה הצורך לבצע רכישת שירות ו/או מוצר באתר.

o      כדי להתאים את הפרסומות המוצגות באתר להעדפותיכם, מאפייניכם והתנהלותכם.

o      לצורך יצירת קשר אחר עימכם, ככל שיעלה הצורך.

o      במסגרת מסירתו בידי צדדים שלישיים שיבצעו את אותן פעולות המפורטות מעלה בסעיף זה (ואותן בלבד) בעבור עצמם ו/או לקוחותיהם.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

·        בעצם הצטרפות לרשימת הדיוור של האתר, הינכם מביעים את הסכמתכם המפורשת לכך שהאתר ישלח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני, בהודעה באתר או בדרך אחרת כלשהי מידע פרסומי-שיווקי המתייחס לעסקים, מוצרים ו/או שירותים שונים.

·        תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה של האתר כפי שמתואר בתנאי השימוש בחלק "הרישום לאתר ורשימת התפוצה למידע מסחרי".

·        האתר שומר על זכותו להעביר רשימת דיוור זו, על כל פרטיה, לכל צד שלישי שהתקשר עימו בהסכם מחייב. אם אין רצונכם בכך – אנא אל תרשמו לרשימת הדיוור.

 

מסירת מידע לצד שלישי

·        האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע המזהה אתכם באופן אישי שנאסף אודותיכם אלא במקרים המפורטים להלן, כולם בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ומבלי שיש לראות בכך התחייבות כלשהי:

o      ניתנה הסכמתכם המפורשת לכך;

o      כאשר אותו צד שלישי מספק שירותים לאתר (דוגמת חברת סליקת כרטיסי אשראי, חברה להפצת דיוור לרשימת התפוצה וכדומה) והעברת המידע נדרשת לשם ביצוע השירותים ו/או רכישת המוצרים שנתבקשו על ידכם מהאתר או מצדדים שלישיים.

o      לצורך השימוש בשירותי האתר כפי שיהיו מעת לעת;

o      לספקי המוצרים השונים נשואי הקמפיין (דוגמת חופון או מבצע אחר) בו לקחתם חלק המתייחס אליהם (לדוגמה רכשתם חופון) או לעסקים וצדדים שלישיים אחרים המפרסמים בדרך כלשהי או קשורים בדרך כלשהי עם האתר;

o      לאימות מול פרטים המצויים בידי האתר ו/או צדדים שלישיים, במידת הצורך;

o      לצורך התאמת תכני האתר, הפרסומות והמבצעים הנכללים בו אליכם ולתחומי העניין שלכם;

o      במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבין האתר שתחייב את חשיפת פרטיכם או במקרי הפרת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם אחר עם האתר;

o      אם תבצעו באתר או ביחס אליו, פעולות שבניגוד לדין;

o      אם תועלה טענה כי התוכן שהעליתם לאתר מפר או פוגע מסיבה כלשהי, תתבקש הסרתו ויתבקשו פרטי מעלה התוכן.

o      אם יתקבל צו שיפוטי או הוראה מינהלית מוסמכת אחרת המורה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או אם החוק מורה על כך, הכל לפי שיקול דעתו של האתר;

o      אם בעלי ו/או מפעילי האתר ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר ו/או נכסיו (כולם או חלקם) לצד שלישי כלשהו - וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שיקבל על עצמו כלפיכם את הוראות מדיניות פרטיות זו;

o      אם האתר יסבור לפי מיטב שיקול דעתו, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאתר, למי מטעמו, לעסקים, למשתמשים ו/או לכל צד שלישי אחר, לגופם או לרכושם.

o      לשם הגנה על בטחונם, גופם, רכושם ו/או הכנסותיהם והמוניטין של האתר ו/או צדדים שלישיים.

·        האתר אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע המתייחס אליכם שנעשה על ידי צדדים שלישיים, לרבות עסקים, גופים מסחריים, אתרים, סוחרים מקוונים ו/או אחרים (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה). בכל מקרה של ספק, מומלץ לבדוק היטב את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי ולא להתקשר עימו או לבצע עימו עיסקה כלשהי (לרבות רכישת חופון המתייחס אליו, למשל) אם אינכם מסכימים לאמור בה.

·        לתשומת ליבכם, בשל התממשקות האתר עם אתרים ושירותים חיצוניים דוגמת Facebook הרי כל תוכן פומבי המועלה לאתר, מפורסם באמצעות אותם שירותים ועלול להיות נגיש לכל המשתמש בהם, אף אם לא נרשם אליו. האתר יעשה שימוש בתוספי ושירותי צד שלישי (דוגמת Facebook) ואינו יכול להיות ערב או אחראי בדרך כלשהי למדיניות הפרטיות של אותם גופים ושירותים ולאופן בו הם עושים שימוש במידע שלכם.

 

תיעוד הפעילות באתר ו-Cookies

·        האתר עשוי לתעד באופן אוטומטי על גבי שרתיו את כל המידע שנקלט מן המחשב (או אמצעי גישה אחר כלשהו דוגמת מכשיר סלולארי) ומן הדפדפן שלכם, לרבות כתובת ה-IP שלכם, את כל הדפים בהם ביקרתם, את מיקומכם הגיאוגרפי, את הציוד באמצעותו אתם מבקרים באתר או משתמשים בשירותיו וכדומה. בהסכמתכם לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו ובעצם השימוש באתר הינכם מביעים את הסכמתכם כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי האתר והשימוש במידע הנאסף יהיה בהתאם לשימושים המותרים המפורטים מעלה.

·        כמו כן, האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים דומים אחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכיוצא בזה. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרים על ידי מחשבכם לפי הוראות האתר ו/או מי מטעמו. חלקן זמני וחלקן קבוע. העוגיות (כמו גם אמצעים דומים אחרים) כוללות גם מידע דוגמת הדפים באינטרנט בהם ביקרתם, משך השהות שלכם באתרים שונים, היסטוריית הגלישה שלכם באינטרנט וכדומה.

·        ברוב הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מהפעלת העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן או למחקן, ואתם רשאים לבחור באפשרות זו. עם זאת, ביטול העוגיות במחשבכם עלול לגרוע ו/או לפגוע בשירותים אותם אתם מקבלים מהאתר ו/או בתוצאותיהם ו/ו בהתאמתם לרצונכם.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

·        האתר יכלול פרסומות, בין אם של מפעילת האתר, של עסקים שונים ושל צדדים שלישיים אחרים. ככל שמקור הפרסומות אינו באתר אלא בצדדים שלישיים, הרי שהאתר אינו אחראי לתכני אותן פרסומות, לעיסקאות המוצעות בהן ולקיומן, לרבות ובמיוחד בכל הקשור בחופונים, קמפיינים ומבצעים, כמפורט בתנאי השימוש. כמו כן, שימו לב שצדדים שלישיים כאלו עשויים לאסוף אודותיכם פרטים שונים מאלו הנאספים על ידי האתר או לקבוע מדיניות שונה מהאתר באשר לחשיפת הנתונים. אנא פעלו בזהירות.

 

מידע המתייחס לרכישות ואמצעי תשלום

·        בעוד שהמידע המתייחס לרכישותיכם על כל הכרוך בכך נשמר בידי האתר וייעשה בו שימוש כדי לשפר את ההצעות המופנות כלפיכם ואת שימושכם באתר, הרי שאמצעי התשלום הספציפיים בהם הינכם עושים שימוש בכל עיסקה ועיסקה אינם נמסרים לאתר ואינם נאגרים בו.

·        בעת ביצועה של כל עיסקה הינכם מקושרים במישרין לאתר חברות סליקה וחברות דומות אחרות, המתמחות בביצוע עיסקאות מאובטחות באינטרנט. המידע אודותיכם ואודות כל עיסקה רלוונטית (לרבות אמצעי התשלום) נשמר בהתאם לתנאי הפרטיות של כל גוף שכזה, לאתר אין כל קשר אל תנאים אלו או יכולת השפעה עליהם, והינכם מתבקשים לבדוק אותם היטב טרם ביצוע העיסקה. עצם ביצוע העיסקה מהווה אישור כי בדקתם, ראיתם שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל גוף מבצע שכזה מוסכמים עליכם, ואין ולא תהיינה לכם כל טענות מכל מין וסוג שהוא כלפי האתר ביחס לכך.

 

אבטחת מידע

·        האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, דוגמת פרוטוקול SSL ו-https בעמודים באמצעותם מבוצעות רכישות מקוונות באתר וביתר הרכיבים אשר בהם נמצא מידע אישי רגיש על אמצעי התשלום של המשתמשים, הצפנת הסיסמאות באתר וכדומה.

·        האתר אינו שומר מידע אודות פרטי אמצעי התשלום שלכם בעצמו, אלא באמצעות עסקים חיצוניים המתמחים בכך.

·        בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו איננו יכולים להתחייב שהאתר ו/או השירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או שינויו באמצעות גישה שכזו.

 

זכות לעיין במידע

·        על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם שנתוניו נכללים במאגר מידע רשאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו,  במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. מי שעיין במידע שאודותיו הנכלל במאגר ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לערוך את המידע, לתקן אותו או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירוב בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב כאמור, ניתן לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

·        ככל שקיים בידי האתר מידע שכזה שברצונכם לעדכן, לשנות או למחוק, אנא פנו אלינו באמצעות טופס פנייה לשירות לקוחות.

·        כיוון שהמידע שבמאגר עשוי לשמש לצורך פניה אישית אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע ואנו נכבד פניה זו.

·        בנוסף, המידע שבמאגר עשוי לשמש לצורך פניה אישית-מסחרית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצות בעלות מאפיינים רלוונטיים ששמות חבריהן כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"). כאמור מעלה, אתם כמובן זכאים לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק מהמאגר. במקרה שכזה אנו נמחק את המידע שמחיקתו התבקשה ואשר נדרש כדי לאפשר פניה בהצעה מסחרית.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

·        בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, יעודכן התאריך הקבוע מעלה, ובתחתית העמוד תכלל הפניה לנוסח הקודם של המדיניות.

·        המשך פעולה כלשהי באתר לאחר שינוי מדיניות הפרטיות משמעו באופן חד משמעי כי הינכם מסכימים למדיניות המעודכנת, ואם אינכם מסכימים לה – אנא אל תבצעו פעולה כלשהי באתר לאחר עדכונה.